Ouderraad

 

Aan de school is een ouderraad verbonden. De ouderraad bestaat uit 9 leden en komt 4-5x per jaar in vergadering bijeen. De vergaderingen worden bijgewoond door de directeur.

De ouderraad helpt het team bij het organiseren van allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en sportdag, helpt daar waar nodig is bij het onderhoud van leermiddelen, organiseert de extra schoonmaak van de school, zorgt voor de opvang van ouders tijdens de contactavonden en zijn betrokken bij veel activiteiten in en rondom de school. De ouderraad beheert het schoolfonds.

Bent u geïnteresseerd en wilt u de OR versterken? Dat kan. Vraag hiernaar bij de leerkracht van uw kind en zij zal u doorverwijzen naar de juiste persoon.