Medezeggenschapsraad


Binnen onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) werkzaam. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Zij komen ongeveer 5 x per jaar een avond bij elkaar om te vergaderen over allerlei belangrijke zaken omtrent onze school. Soms wordt van een MR een mening of standpunt verwacht, wat dan in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt terug gekoppeld. De GMR wordt gevormd door MR-leden van alle scholen van Stichting OPOGO. Iedere MR heeft, een ouder en een leerkracht, die naar deze GMR vergaderingen gaan. Wij stemmen onze vergaderingen zo af, dat ze vlak voor een GMR vergadering vallen. Zo kunnen wij de zaken die voor de GMR op de agenda staan alvast bespreken. 
De vergaderingen worden op school gehouden en duren ongeveer 2 à 2 ½  uur. Afgelopen jaar zijn de volgende zaken besproken of afgehandeld:

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook graag meedenken met onze MR?
DAT KAN! Wij zijn op zoek naar een enthousiast en betrokken persoon, die onze MR wil komen versterken. Dus meld u aan!

Mocht u nog meer willen weten dan kunt u contact opnemen met  Georgette Klootwijk.

Met vriendelijke groet,

Het team van 'Het Kompas'

Klik hier voor het Jaarverslag 2019-2020