Juf Mourik is op maandagmiddag en donderdag in deze groep.
 
Groep Maan is een klein lokaaltje waar kinderen uit verschillende groepen extra les krijgen.
We doen allerlei spelletjes die te maken hebben met sociale vaardigheden .
Als kinderen extra tijd en zorg nodig hebben met bijvoorbeeld lezen doen we dat in groep Maan.
Met rekenen gebruiken we nog meer materialen dan in de klas.
Als teksten te moeilijk zijn nemen we de tijd om daar op de computer plaatjes bij te zoeken.
Schrijven is en blijft voor sommige kinderen behoorlijk lastig. Ze krijgen de kans om hun typediploma te halen.