Schoolplan


In het schoolplan 2011 - 2015 beschrijven wij ons beleid en onze beleidsvoornemens met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs zoals dat binnen onze school wordt gevoerd op diverse terreinen.

 


Klik hier om het schoolplan te openen.

 

Geen Acrobat Reader?

klik dan hier