Schoolplan


In het schoolplan 2019 - 2023 beschrijven wij ons beleid en onze beleidsvoornemens met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs zoals dat binnen onze school wordt gevoerd op diverse terreinen.
 

Schoolplan 2019-2023
Poster Schoolplan 2019-2023