Onderwijsinspectie


In februari 2015 is de onderwijsinspecteur op bezoek geweest op SBO Het Kompas. De inspecteur bestudeert documenten en zij verdiept zich in de school. Op de dag zelf kijkt ze in de klassen en heeft ze gesprekken met leerlingen, leerkrachten, directie, de IB'er en ouders. Ook worden alle plannen en toetsresultaten onder de loep genomen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de school. SBO Het Kompas heeft een score van voldoende op het basisarrangement.

U kunt als ouder het volledige rapport inzien door op onderstaande link te klikken.

Rapport onderwijsinspectie